Een avond voor de jaarwisseling waren we, ik en één van mijn liefste vriendinnetjes, bezig met de voorbereidingen voor lekker lang tafelen. We hadden de hele avond voor ons om na te gaan wat er afgelopen jaar was gebeurd, hoe we onze vriendschap hadden ervaren, waarvoor we elkaar wilde bedanken en of we dingen in onze vriendschap hadden gemist.

Voor het eten, onder het drinken van een kop rauwe cacao, begonnen we met het delen hoe het was om nu in dit moment bij elkaar te zijn.
Zachte tranen welden op, beiden voelden we alsof we te kort hadden geschoten in onze vriendschap. Ik ervoer een gevoel van schuld omdat ik geneigd ben mijn eigen spoor te trekken, ik ga eigenlijk nooit  in op een voorstel als ik daar geen zin in heb. Mijn lieve vriendinnetje voelde zich te kort schieten in het bijstaan van mij als ik mijn proces met haar deelde. Ze wist dan niet goed op wat voor manier ze mij kon ondersteunen.

Ik stelde voor om een oefening te doen die ik vaak in Relatie Coaching aanreik:

  1. Je vertelt eerst wat je tegen komt in het contact
  2. Dan deel je wat je daarin zelf kan én gaat doen
  3. Daarna deel je hoe die ander jou daarin zou kunnen ondersteunen

Na dit met elkaar gedeeld te hebben werd helder dat we elkaar konden supporten door onze verlangens in het moment aan elkaar aan te geven. Wanneer mijn vriendin meer tijd met mij nodig heeft, dan zal ze het aangegeven en als ik emotionele steun van haar nodig heb, dan zal ik dat haar laten weten.
Het komt erop neer dat we beiden onze verantwoordelijkheid mogen nemen om aan te geven wat we van elkaar nodig hebben.

Na het eten kwam nog de vraag in mij op;” Hoe kunnen we vriendschappen nou zo vormgeven, dat het niet enkel gaat over gezellig samen zijn en een veilige haven voor elkaar betekenen, maar hoe kunnen we vriendschappen inzetten om elkaar (meer) op te tillen naar een hoger niveau?”

We hebben die avond besloten om dit verlangen dragend te laten zijn in onze vriendschap. Om samen te onderzoeken, te oefenen hoe we bij elkaar aanwezig kunnen zijn op de meest dienende manier aan onszelf en aan elkaar.
Deze manier van samenzijn voelt voor mij diep vervullend en dat gun ik jou ook!
Ik nodig je uit je relaties zo vorm te geven dat ze je voeden, je supporten en ruimte geven om in je kracht te gaan staan.

Laten we elkaar up-liften in 2021!